Nawigacja

RADA RODZICÓW RADA KLASOWA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

   Rada Rodziców

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Błażkowej

 

Przewodnicząca:

                                                                             Z – ca przewodniczącej:

         Skarbnik:

       Członek:  

                

                Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca:

Czlonkowie:

 

 

      Rada Rodziców współdziała ze szkołą w celu jednolitego oddziaływania  w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym. Uczestniczy w życiu szkoły przyczyniając się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy szkoły i zaspokajania potrzeb uczniów. Prezentuje wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinie rodziców w istotnych sprawach dotyczących szkoły oraz inicjuje prace na rzecz szkoły.

Wiadomości

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej
    Błażkowa 125
    38-212 Brzyska
  • (013)4460102

Galeria zdjęć