Nawigacja

 • BEZPIECZNE WAKACJE - SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  Zbliżają się wakacje - czas, kiedy dzieci, młodzież i dorośli wypoczywają nad wodą, w górach, na koloniach i obozach. W środę 13.06.2018r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z dzielnicowym sierżantem sztabowym Krzysztofem Żychowskim, który przypomniał wszystkim zasady zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

 • "W ŚWIECIE BAJEK" - SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

  Jednym z najważniejszych zadań biblioteki jest promocja czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej oraz wdrażanie i zachęcanie dzieci do czytelnictwa od najmłodszych lat. W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Błażkowej zorganizowało spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem, które odbyło się 28 maja 2018r. Spotkania autorskie są potrzebne zarówno pisarzom jak i czytelnikom, ponieważ służą promocji książek oraz ich twórców. Są okazją do poznania pisarzy, uczą odbioru literatury, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy I i III mieli możliwość spotkania i rozmowy z autorem pond 100 bajek dla dzieci. Podczas spotkania autor zadawał pytania dotyczące znajomości bajek. Młodzi czytelnicy, którym udało się najlepiej odpowiedzieć na pytania zostali nagrodzeni upominkami, a należeli do nich: Weronika Węgrzyn, Michał Janik i Julia Przepióra. Ponadto, istniała możliwość uzyskania autografu oraz zakupu książki pisarza.

  Grzegorz Baran

 • Konkurs OLIMP SCHOOL

  Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej w dniu 5. marca 2018 roku wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z wiedzy ogólnej OLIMP SCHOOL.

  Z klasy I Kinga Maguda, Oliwia Pacana, Weronika Węgrzyn zdobyły 2 miejsce w Polsce, Amelia Kieca zdobyła 4 miejsce, a Martyna Faryj 5 miejsce. Z klasy III Janik Michał zdobył 2 miejsce,

  Nikola Jasik zdobyła 5 miejsce, Szymon Rachowicz zdobył 8 miejsce, a Gabriel Mikoś i Wiktoria Bargieł zdobyli 11 miejsce w Polsce.

  Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, reprezentowanie naszej szkoły. Laureatom gratulujemy zdobytych miejsc.

  Bożena Łukowicz

  Renata Samborska

 • KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

  KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH - Obrazek 1

   

  29 maja 2018 roku chłopcy z klasy II Gimnazjum: Michał Kaczka, Paweł Samborski oraz Kacper Wiatr pod opieką mgr Eweliny Nosal reprezentowali naszą szkołę w corocznym konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle. Uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi m.in. kultury, historii, geografii oraz literatury krajów anglojęzycznych. Trzymamy kciuki, czekając na wyniki konkursu.

  Ewelina Nosal

 • INFORMACJA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Błażkowej, Błażkowa 125, 38- 212 Brzyska, tel: 13 4460105 e-mail: dyrpodb@onet.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Błażkowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 13 4460105, lub adresem email (adres email): dyrpodb@onet.pl

  3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.

  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Rodzicom i uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

   

   

 • PIKNIK RODZINNY

   

 • UŚMIECHNIJ SIĘ MAMO

  „Mama to miękkie serce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.” (Melchior Wańkowicz)

  Wszystkim Mamom z okazji ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia - aby każdy dzień był dla Was pełen słońca, uśmiechu na twarzy oraz stu lat i więcej radosnego i zdrowego życia w gronie kochających dzieci. Wszystkiego najlepszego!

 • XII POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY "ODKRYWAMY EUROPĘ"

  14.05.2018 r. odbył się XII POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY " ODKRYWAMY EUROPĘ", który jak co roku, organizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Jaśle. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów klasy II, a byli to: Michał Kaczka, Paweł Samborski, Sebastian Pruchnik i Kacper Wiatr. Podczas rozwiązywania 60 - minutowego testu zmierzyli się z zadaniami wymagającymi wiadomości  i umiejętności z zakresu wiedzy o naszym kontynencie. Czekamy na wyniki.

  Anna Bartosz

 • UDZIAŁ UCZNIÓW W GMINNYM PRZEGLĄDZIE SŁOWNO - MUZYCZNYM "ODSZEDŁEŚ, LECZ JESTEŚ"

  Dnia 18.05.2018 r. w Zespole Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej odbył się gminny przegląd słowno - muzyczny pt: „Odszedłeś, lecz jesteś”.

  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: recytacja – Weronika Węgrzyn, Angelika Węgrzyn, Gabriela Czmil, śpiew – Żaneta Żyguła, Maciej Blezień, Gabriela Stasiak, Joanna Ziemska, Kornelia Węgrzyn. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w tym przeglądzie.

   

  Renata Samborska

  Bożena Łukowicz

  Monika Węgrzyn

  Anna Machańska

  Katarzyna Ptaszek

 • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

  W dniu 16.05. 2018r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich znanego także jako Międzynarodowy Dzień Książki. To coroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. W naszej szkole ten dzień również jest obchodzony uroczyście.

  Marzena Reczek

 • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 • ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA PRACE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

   

  http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,glosuj,msszpiz36oz2en0,31.html

  Klikając na link powyżej możemy oddać głos na prace naszych przedszkolaków w konkursie Akademia Play - Doh. W wyszukiwarce wystarczy  wpisać Urodziny u krasnoludków lub Przyjęcie urodzinowe u Pszczółek i zagłosować. Zapraszamy!

   

 • UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY III W GMINNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM "MÓJ BAŚNIOWY ŚWIAT"

  06.05.2018

  Dnia 18.04.2018r w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzyskach odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy „Mój Baśniowy świat”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Bargieł, Michał Janik, Nikola Jasik. Dziękujemy naszym uczniom za udział i przygotowanie się do konkursu. Michałowi Janikowi gratulujemy zdobycia II miejsca.

  Renata Samborska

 • ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym.

  Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Nie byłoby tego święta, radosnych wiwatów, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, by stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3. Maja 1791 roku uchwalili ustawę zwaną Konstytucją Trzeciego Maja.

  Główne postanowienia konstytucji:

  •zniesienie wolnej elekcji,

  •zniesienie liberum veto,

  •ograniczenie samowoli magnatów,

  •zniesienie poddaństwa chłopów,

  •nadanie mieszczaństwu prawa do nabywania ziemi i sprawowania urzędów w państwie,

  •wprowadzenie opodatkowania szlachty i duchowieństwa,

  •przejęcie władzy ustawodawczej przez sejm i senat,

  •przejęcie władzy wykonawczej przez rząd zwany „ Strażą Praw”, na czele którego stał król.

  W naszej szkole 30 kwietnia br. odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

  Monika Węgrzyn

  Justyna Stasiak- Hawra

  Katarzyna Ciborowska

 • 78. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

  13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W związku z tym wydarzeniem nasi uczniowie przygotowali uroczysty apel poświęcony 78 rocznicy tych tragicznych wydarzeń oraz 8 rocznicy wypadku samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, który miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Cennymi uwagami na temat obu wydarzeń podzieliła się z nami również Pani dyrektor Danuta Gąsior, a Pani Teresa Nocek opowiedziała o pochodzącym z Błażkowej Janie Węgrzynie, s. Franciszka i Marii z Reczków, poruczniku 83 pułku piechoty, który zginął w Katyniu. Pamięć poległych uczczono minutą ciszy.

  Justyna Stasiak- Hawra
  Monika Węgrzyn

   

 • INTERNETOWY TEATR TVP

  13 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły obejrzeli kolejną transmisję spektakluw ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Tym razem online zobaczyli jedną z wyjątkowych lektur „Chłopcy z Placu Broni” przeniesioną na deski teatru przez reżysera Konrada Dworakowskiego.

  Realizacja spektaklu jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2017”. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

  Obsada – Małgorzata Krawczenko, Hanna Matusiak, Małgorzata Pawluk (gościnnie), Natalia Wieciech, Ewa Wróblewska, Mateusz Barta (gościnnie), Łukasz Batko, Maciej Cempura (gościnnie), Krzysztof Ciesielski, Piotr Michalczuk (gościnnie), Mariusz Olbiński, Piotr Osak, Kamil Stasiak, Michał Surma (gościnnie).

  Monika Węgrzyn

 • Międzyprzedszkolny konkurs " W zdrowym ciele zdrowy duch".

  W dniu 10.04.2018 r. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Brzyskach odbył się Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs "W zdrowym ciele zdrowy duch", promujący zdrowy i bezpieczny styl życia. Dzieci musiały wykazać się znajomością zasad higieny, zasad zdrowego odżywiania się oraz zasad bezpiecznej zabawy. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci: z grupy "Pszczółki" Julia Rachowicz oraz z grupy "Krasnoludki" Michał Pruchnik, zdobywając II miejsce. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Agnieszka Reczek

  Barbara Kuzak

 • WYJAZD DO KINA KOSMOS

  6 kwietnia nasi uczniowie z kl. IV-VII odwiedzili kino Kosmos w Dębicy. Wzięli udziałw bardzo interesującej lekcji „Jak oni to zrobili, czyli o efektach specjalnych” (dowiedzieli się mi.in. co wspólnego z kinem mają matematyka, chemia i fizyka; co to są domalówki, jak aktor mógł zagrać tę samą postać 40 lat później, czy hobbici naprawdę byli tacy niscy) oraz obejrzeli film „Za niebieskimi drzwiami”. Organizatorem było Centrum Edukacji Filmowej Wołomin.

  Monika Węgrzyn
  Justyna Stasiak- Hawra
  Jan Czech

 • Wyjazd do kina Kosmos w Dębicy

  06.04.2018

  Dnia 06.04.2018r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III odbyli wycieczkę do kina Kosmos w Dębicy w ramach realizacji programu „Lekcja w kinie. Lekcja o mediach”. Celem tej lekcji było zapoznanie się z zagadnieniem "Jak powstaje dubbing". Uczniowie mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda praca aktorów, którzy użyczają swoich głosów różnym postaciom, zwierzętom występującym w filmach. Po zakończeniu lekcji uczniowie obejrzeli film "Epoka Lodowcowa". Mamy nadzieję, że odbyta wycieczka przyniosła uczniom wiele wrażeń, jak również wzbogaciła ich wiedzę na temat kina.

   

  Opiekunowie:

  Renata Samborska

  Bożena Łukowicz

  Katarzyna Ptaszek

  Barbara Kuzak

 • Konkurs plastyczny ,,Moje spotkania z przyrodą”.

  Uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Maguda z klasy 4a, Jakub Przewoźnik z klasy 5 i Paulina Piątek z klasy 6 wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „ Moje spotkania z przyrodą” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle pod patronatem burmistrza miasta Jasła. W konkursie uczestniczyło 106 uczniów z szkół naszego województwa. Uczniowie w ciągu trzech godzin mieli wykonać pracę plastyczną dowolną techniką o tematyce przyrodniczej. Każda praca była wykonana bardzo starannie i estetycznie. Dziękujemy naszym uczniom za udział i przygotowanie się do konkursu.

  Justyna Stasiak-Hawra

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej
  Błażkowa 125
  38-212 Brzyska
 • (013)4460102

Galeria zdjęć